Select language:
   

Biography

 

Amstel Quartet

 

AMSTEL QUARTET

THE WORLD’S MOST COLOURFUL SAXOPHONE QUARTET

Remco Jak - soprano saxophone
Olivier Sliepen - alto saxophone
Bas Apswoude - tenor saxophone
Harry Cherrin - baritone saxophone

Chameleonic and passionate, that would be the best way to describe the four saxophonists that make up the Amstel Quartet. Whether it is old music or the very latest sounds, pop music, jazz, classical or world music – once you hear the Amstel Quartet play, all borders between these genres simply fade away. Technical limitations appear non-existent and musical boundaries are there merely to be crossed.

This adventurous attitude has brought the foursome a multitude of admirers worldwide. And justifiably so, because a performance by the Amstel Quartet has the thrilling energy of a pop concert. The quartet takes you along on a breath-taking and moving journey time and again. It is not without reason that the Dutch press has dubbed the Amstel Quartet ‘The most colourful saxophone quartet in the world.’

Awards
The Amstel Quartet frequently wins awards. The Concert Artists Guild Management Award, the Kersjes Prize and the Gaudeamus International Interpreters Award are just a few examples of the quartet’s international acclaim.

Venues and tours
That international recognition is also reflected in the venues that the ensemble frequently play: in addition to the Amsterdam Concertgebouw, the Philharmonie in Luxembourg and Carnegie Hall in New York the four saxophonists also tour the stages of Europe, Russia, the Middle East, China, Japan, Canada and the United States.

CDs
The Amstel Quartet has released 10 albums so far, through their own label Amstel Records. Those recordings are as versatile as the ensemble itself: ranging from pieces composed or arranged especially for the Amstel Quartet to minimal maestros and Indian tabla. Their album of French Chansons (Sax avec Elan!), was hailed in the Dutch press as “saxy chansons brimming with joie de vivre.” National daily newspaper NRC Handelsblad wrote: “You immediately imagine yourself in vaudeville. The saxophonic virtuosos of the Amstel Quartet feel at ease with every style of music.”


www.amstelquartet.nl
facebook/AmstelQuartet

 

AMSTEL QUARTET

’S WERELDS KLEURRIJKSTE SAXOFOONKWARTET

Remco Jak - sopraansaxofoon
Olivier Sliepen - altsaxofoon
Bas Apswoude - tenorsaxofoon
Harry Cherrin - baritonsaxofoon

Kameleontisch en gepassioneerd, zo zou je de vier saxofonisten van het Amstel Quartet het best kunnen omschrijven. Want of het nou om oude muziek gaat of de allernieuwste klanken, om popmuziek, jazz, klassiek of wereldmuziek — als je het Amstel Quartet hoort spelen, vervagen de scheidslijnen tussen al die genres. Technische beperkingen lijken niet te bestaan en muzikale grenzen zijn er vooral om te overschrijden.

Die avontuurlijke houding heeft het viertal wereldwijd een grote schare bewonderaars opgeleverd. Terecht, want een optreden van het Amstel Quartet heeft de opwindende energie van een popconcert. Het kwartet neemt je telkens opnieuw mee op een duizelingwekkende en ontroerende reis. Niet voor niets noemde de Nederlandse pers het Amstel Quartet ‘Het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld.’

Prijzen
Het Amstel Quartet valt regelmatig in de prijzen. De Concert Artists Guild Management Award, De Kersjes Prijs, het Gaudeamus Vertolkers Concours, het zijn slechts een paar palmares voor de internationale erkenning die het kwartet geniet.

Podia en tournees
Die internationale erkenning is ook af te lezen aan de podia waar het ensemble vaak optreedt: naast het Amsterdamse Concertgebouw, de Philharmonie in Luxemburg, Carnegie Hall in New York maakte het viertal succesvolle tournees door Europa, Rusland, het Midden Oosten, China, Japan, Canada en de Verenigde Staten.

CD’s
Het Amstel Quartet bracht inmiddels 10 albums uit op hun eigen label Amstel Records. Die opnames zijn net zo veelkleurig als het ensemble zelf: van speciaal voor het Amstel Quartet geschreven of gearrangeerde werken tot minimal maestro’s en Indiase tabla. Het album met Franse Chansons (Sax avec Elan!), werd in de Nederlandse pers geprezen als “saxy chansons vol levenslust.” NRC Handelsblad schreef: “Je waant je meteen in vaudevillesfeer. Daarbij lijken de saxofoonvirtuozen van het Amstel Quartet zich in elk idioom thuis te voelen.”

www.amstelquartet.nl
facebook/AmstelQuartet


SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

We respect your privacy, we don't share your data with others.